Obsługa klienta
Kompleksową obsługę zleceń interesantów prowadzi Biuro Obsługi Klienta w Białymstoku przy ul. Młynowej 52/1


Wyszukaj
Odszukaj w naszym serwisie interesującą Cię frazę.
Strefa Klienta

Pogotowie wod-kan. - tel. 994 (bezpłatny).

Za wszystkie uciążliwości w działaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wodociągi Białostockie przepraszają użytkowników - informacja o zakłóceniach.

 •    Informujemy, że odbiorcy naszych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, mający zawartą umowę z Wodociągami Białostockimi, mogą zarejestrować się i zdalnie korzystać z elektronicznego Biura Obsługi Klienta - eBOK.            
  * Ulotka informacyjna
 •    Wodociągi Białostockie zwracają się z prośbą do właścicieli psów o panowanie nad zachowaniem czworonogów i przeciwdziałanie zagrożeniu bezpośredniego ich kontaktu z pracownikami naszego przedsiębiorstwa, wykonującymi - za wiedzą właściciela - swoje czynności zawodowe.
Przypominamy o prawnym obowiązku podłączenia nieruchomosci do miejskiej sieci kanalizacyjnej
i likwidacji szamb, zachęcamy też do korzystania z sieci wodociągowej, dostarczającej w sposób ciągły
i niezawodny wodę uzdatnioną bardzo dobrej jakości. 
 •     Informujemy, że mieszkańcy rejonów, gdzie powstały/będą powstawały nowe linie, powinni podłączyć się do nich jak najszybciej, aby zdążyć przed dalszym zagospodarowaniem ulic. Nowopowstająca infrastruktura wodno - kanalizacyjna gwarantuje ciągłość dostawy wody do odbiorców i możliwość odprowadzania ścieków. Warto dopilnować właściwego momentu do rozpoczęcia korzystania z tego dobrodziejstwa. Dokładnych informacji o terminie realizacji zadań inwestycyjnych udziela Dział Inwestycji, tel. 85 74 58 140. Wodociągi Białostockie wydają bezpłatnie warunki przyłączenia nieruchomości do sieci, a także uzgodnienia projektu. Przy zachowaniu odpowiednich procedur, stosowny wniosek (do pobrania) należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.
 
 
Biuro Obsługi Klienta
 
e-mail: BOK@wobi.pl

15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1,
tel. (85) 745-81-70 /71/,  fax (85) 745-81-13 
Czynne w poniedziałek w godz. 7.00 - 17.00 (kasa w godz. 8.00 - 16.30),
wtorek - piątek w godz. 7.00 - 15.00
(kasa w godz. 8.00 - 14.00).
 
Kompleksowa obsługa zleceń dotyczących usług świadczonych przez Wodociągi Białostockie (materiały do pobrania)  obejmuje m.in.:
 1. Opiniowanie możliwości w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz uzgadnianie dokumentacji projektowych;
 2. Wykonanie przyłączenia nieruchomości (wcięcia) do sieci wodociągowej (ew. kanalizacyjnej) oraz
  odbiór techniczny i końcowy sieci i przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych;
 3. Montaż wodomierzy odliczających (tzw. podliczników) do pomiaru wody zużytej do podlewania ogrodów przydomowych;
 4. Wydawanie warunków technicznych w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 5. Naprawę, legalizację i sprzedaż wodomierzy domowych i przemysłowych, doradztwo w doborze
  i eksploatacji wodomierzy;
 6. Usługi w zakresie pracy specjalistycznego sprzętu wodociągowo-kanalizacyjnego (m in. kamera TV
  do przeglądu kanałów);
 7. Badania laboratoryjne jakości wody, ścieków i osadów ściekowych;
 8. Wydawanie wytycznych dotyczących opomiarowania przepływu ścieków.
Realizacja zleceń wymagających postępowania wyjaśniającego trwa do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie dłużej niż 2 miesiące. Sprawy wymagające szerszej analizy, wizji lokalnych 
czy dodatkowych opinii innych wydziałów załatwiane są w terminach, o których inwestor jest informowany.

‹‹powrót