Obsługa klienta
Kompleksową obsługę zleceń interesantów prowadzi Biuro Obsługi Klienta w Białymstoku przy ul. Młynowej 52/1


Wyszukaj
Odszukaj w naszym serwisie interesującą Cię frazę.
Strefa Klienta

Pogotowie wod-kan. - tel. 994 (bezpłatny).

Za wszystkie uciążliwości w działaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wodociągi Białostockie przepraszają użytkowników - informacja o zakłóceniach.

  •    Informujemy, że odbiorcy naszych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, mający zawartą umowę z Wodociągami Białostockimi, mogą zarejestrować się i zdalnie korzystać z elektronicznego Biura Obsługi Klienta - eBOK.            
    * Ulotka informacyjna
  •    Wodociągi Białostockie zwracają się z prośbą do właścicieli psów o panowanie nad zachowaniem czworonogów i przeciwdziałanie zagrożeniu bezpośredniego ich kontaktu z pracownikami naszego przedsiębiorstwa, wykonującymi - za wiedzą właściciela - swoje czynności zawodowe.
Przypominamy o prawnym obowiązku podłączenia nieruchomosci do miejskiej sieci kanalizacyjnej
i likwidacji szamb, zachęcamy też do korzystania z sieci wodociągowej, dostarczającej w sposób ciągły
i niezawodny wodę uzdatnioną bardzo dobrej jakości. 
  •     Informujemy, że mieszkańcy rejonów, gdzie powstały/będą powstawały nowe linie, powinni podłączyć się do nich jak najszybciej, aby zdążyć przed dalszym zagospodarowaniem ulic. Nowo powstająca infrastruktura wodno - kanalizacyjna gwarantuje ciągłość dostawy wody do odbiorców i możliwość odprowadzania ścieków. Warto dopilnować właściwego momentu do rozpoczęcia korzystania z tego dobrodziejstwa. Dokładnych informacji o terminie realizacji zadań inwestycyjnych udziela Biuro Obsługi Klienta (Wodociągi Białostockie wydają bezpłatnie warunki przyłączenia nieruchomości do sieci, a także uzgodnienia projektu. Przy zachowaniu odpowiednich procedur, stosowny wniosek (do pobrania) należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.
 
 
e-mail: BOK@wobi.pl

15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1,
tel. (85) 745-81-70 /71,72/,  fax (85) 745-81-13 
Czynne w poniedziałek w godz. 7.00 - 17.00 (Kasa w godz. 8.00 - 16.30),
wtorek - piątek w godz. 7.00 - 15.00
(Kasa w godz. 8.00 - 14.00).
 
Uwaga! W dniach 24 i 31 grudnia 2018 r. Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w godz. 7:00-12:00, 
Kasa będzie otwarta w godz. 8:00-12:00.

‹‹powrót