Wodociągi Białostockie
Jesteśmy pierwszym przedsiębiorstwem komunalnym w Białymstoku i jedną z najstarszych firm wodociągowo - kanalizacyjnych w Polsce


Wyszukaj
Odszukaj w naszym serwisie interesującą Cię frazę.
Aktualności
Skargi mieszkańców - oświadczenie Wodociągów Białostockich
2016-09-19 15:51:06

OŚWIADCZENIE WODOCIĄGÓW BIAŁOSTOCKICH
 
W związku z niedawnymi skargami mieszkańców na fetor kojarzony z oczyszczalnią ścieków czy – szerzej – urządzeniami kanalizacyjnymi informujemy, że może on być wyczuwalny przy niesprzyjających warunkach pogodowych, np. mgłach, które przy bezwietrznej pogodzie, przemieszczając się nisko, przenoszą wraz z wilgocią nieprzyjemny zapach. Wodociągi Białostockie starają się przeciwdziałać temu zjawisku na bieżąco, jak też przez przedsięwzięcia perspektywiczne. 
W obrębie suszarni osadów ściekowych (gdzie też działają specjalne biofiltry) oraz składowiska osadów są ustawione kurtyny rozpylające środki przeciwfetorowe. Silne zapachy tłuszczu przywożonego przez pojazdy asenizacyjne unieszkodliwiane są przez działka antyodorowe. W fazie przygotowań jest ponadto program hermetyzacji obiektów emitujących odory w skali całej oczyszczalni.  
Fitry antyodorowe są też etapowo montowane na kolektorach kanalizacji sanitarnej. We wrześniu tego roku na komorze rozdzielczej kolektorów głównych przy skrzyżowaniu ulic Gajowej z Jarzębinową zostanie położona i dobrze uszczelniona nowa płyta żelbetowa. Na przyszły rok został zaplanowany remont innej komory w tej okolicy. W przygotowaniu jest też kompleksowa ekspertyza i modernizacja wszystkich kolektorów i innych kanałów.
Aby skuteczniej likwidować odory z oczyszczalni ścieków, trzeba na podstawie odpowiedniej bazy danych dobrać metody i środki. W tym celu niezbędna jest informacja od mieszkańców o utrzymującym się, wyczuwanym przez nich fetorze. Podobnie jak przy wyziewach ze studzienek kanalizacyjnych, zgłoszenia należy kierować pod bezpłatny, czynny całą dobę telefon pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego 994. Informacje będzie można też przesyłać internetowo, poprzez moduł eBOK - elektroniczne biuro obsługi klienta, które Wodociągi Białostockie na dniach uruchomią.
Obecnie trudno ustalić wszystkie przyczyny odorów, ale nieprzypadkowo nasiliły się one podczas upałów, zaraz po ulewnych deszczach. Powodem tego jest niezgodne z prawem odprowadzanie wód opadowych z posesji do kanalizacji sanitarnej. Powiększa to straty spowodowane zalaniami, a pośrednio przyczynia się do skali pojawiających się lokalnie odorów. Ponadto nie wszyscy zarządcy i właściciele budynków pamiętają o wyposażeniu instalacji kanalizacji sanitarnej w odpowiednią armaturę (klapy i zawory zwrotne), która skutecznie zabezpiecza przed tzw. cofką i zalaniem fekaliami.

« powrót · archiwum »