Wodociągi Białostockie
Jesteśmy pierwszym przedsiębiorstwem komunalnym w Białymstoku i jedną z najstarszych firm wodociągowo - kanalizacyjnych w Polsce


Wyszukaj
Odszukaj w naszym serwisie interesującą Cię frazę.
O firmie/wycieczki
Głównym przedmiotem działalności Wodociagów Białostockich jest ujmowanie, uzdatnianie, dystrybucja
i sprzedaż wody oraz usługi w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków.
 
Zapraszamy grupy zorganizowane do organizowania wycieczek edukacyjnych na naszych obiektach (informacje obok).
 
Obecnie Spólka eksploatuje m.in. dwa ujęcia i trzy stacje uzdatniania wody, miejską oczyszczalnię ścieków, ponad 1120 km sieci wodociągowej, ponad 630 km kanalizacji sanitarnej oraz nieliczne odcinki kanałów ogólnospławnych i deszczowych (sieć kanalizacji deszczowej obsługiwana jest przez inny podmiot).
Znajdujemy się w krajowej czołówce branży wodociągowo-kanalizacyjnej, co jest wynikiem wieloletniego doświadczenia, połączonego z cechującym ostatnią dekadę skokiem innowacyjnym i rozwojowym (Wodociągi Białostockie opracowały i wdrożyły m.in. nowatorską w kraju metodę układania światłowodów w kanałach ściekowych).
 
Spółka systematycznie doskonali wdrożony w 2006 roku Zintegrowany System Zarządzania wg norm ISO:
jakości, środowiskowej i BHP. 
 
Wodociągi Białostockie skutecznie sięgają też po środki pomocowe Unii Europejskiej. Realizacja pierwszego projektu została w 2007 roku wyróżniona tytułem Eko-Lidera Funduszu Spójności. Powodzeniem zakończył się też drugi projekt unijny, który zajął w 2009 roku pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na dofinansowanie Projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Satysfakcja mieszkańców to najważniejszy cel działalności Wodociągów Białostockich. Nowoczesne standardy, wzorowe zarządzanie, wysoki poziom kompetencji i odpowiedzialna praca całej załogi to dziś najwłaściwsza droga, by firma z ponad 125-letnią tradycją była postrzegana jako solidna, godna zaufania, ściśle związana
z życiem społeczności lokalnej.

‹‹powrót