Oferta i inwestycje
Ciągły rozwój i wysoka jakość świadczonych usług należą do głównych celów strategicznych Wodociągów Białostockich


Wyszukaj
Odszukaj w naszym serwisie interesującą Cię frazę.
Fundusze UE
Priorytetem Wodociągów Białostockich jest doprowadzenie wody czystej, bardzo dobrej jakości oraz oczyszczenie ścieków i bezpieczne oddanie ich przyrodzie.
 
Ten cel przyświecał przedsięwzięciu inwestycyjnemu o dużej skali, zrealizowanemu w latach 2003–2008, współfinansowanemu z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
 
Projekt pod nazwą „Poprawa jakości wody w Białymstoku” objął wspólnie zadania z dziedziny uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych. Jego realizacja – w 56 procentach dotowana
z unijnego Funduszu Spójności – została bardzo wysoko oceniona w skali całego kraju. Efektem modernizacji technologii uzdatniania wody jest najwyższy, europejski poziom jakości wody wodociągowej, włącznie
z polepszeniem jej smaku i zapachu. Wyraźnie podniosła się ocena „kranówki” przez odbiorców, co dobrze rokuje przełamywaniu fałszywych stereotypów na jej temat.
Został też osiągnięty drugi główny cel projektu
- oczyszczanie ścieków całkowicie spełnia polskie i unijne normy, a powstające osady ściekowe są wysuszone
i przygotowane do pełnego wykorzystania przyrodniczego. Ponadto oczyszczalnia ścieków ma teraz niezależne, awaryjne źródło prądu, wytwarzanego przez specjalne generatory z biogazu, który powstaje w trakcie oczyszczania ścieków.  Projekt 1

Systematyczna poprawa działania sieci wod – kan. jest celem, który znalazł odbicie w Projekcie „Rozbudowa
i modernizacja systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków”
. Jego realizacja obejmuje okres od 2008 do 2013 roku. Ponad 67 procent kosztu przedsięwzięcia zrefunduje Unijny Fundusz Spójności. Wodociągi Białostockie znowu skutecznie sięgnęły po środki pomocowe Unii Europejskiej, zajmując
w 2009 roku pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na dofinansowanie Projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W efekcie wzrosła niezawodność dostawy wody do użytkowników
oraz przesyłu ścieków do oczyszczalni. Poszerzyła się też grupa odbiorców tych usług.  Projekt 2


‹‹powrót