Wodociągi Białostockie
Jesteśmy pierwszym przedsiębiorstwem komunalnym w Białymstoku i jedną z najstarszych firm wodociągowo - kanalizacyjnych w Polsce.
Obsługa klienta
Kompleksową obsługę zleceń interesantów prowadzi Biuro Obsługi Klienta w Białymstoku przy ul. Młynowej 52/1.
Oferta i inwestycje
Ciągły rozwój i wysoka jakość świadczonych usług należą do głównych celów strategicznych Wodociągów Białostockich.